Випуск 19. 2013

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 19. – 250 с.

У збірнику викладено результати наукових досліджень з агрохімії та землеробства, захисту рослин, рослинництва, зберігання продукції рослинництва, селекції і насінництва, біотехнології, біоенергетики та біопалива, економіки с.-г. виробництва, методики проведення досліджень.

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.
 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Бутов В.М. Вплив мінеральних добрив та способів їх внесення на продуктивність цукрових буряків в умовах краплинного зрошення / В.М. Бутов, Н.І. Коцюрбенко, В.М. Оглобліна // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 19. – С. 15-19.

 

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника211.02 КБ
Зміст208.57 КБ
Бутов В.М., Коцюрубенко Н.І., Оглобліна В.М. Вплив мінеральних добрив та способів їх внесення на продуктивність цукрових буряків в умовах краплинного зрошення324.6 КБ
Влащук А.М., Войташенко Д.П., Демченко Н.В. Продуктивність сорго багаторічного в умовах зрошення південного Степу України262.25 КБ
Гументик М.Я., Хіврич О.Б., Квак В.М., Замойський О.І. Ефективність впливу способів захисту від бур'янів на ріст і розвиток рослин міскантусу в умовах західної частини Лісостепу України253.57 КБ
Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол Н.В., Доронін В.В. Якість насіння свічграсу залежно від способів його сортування300.33 КБ
Дудченко В.В., Марущак Г.М. Рисова солома і лузга як сировина для виробництва біопалива залежно від удобрення та норми висіву насіння279.39 КБ
Думич В.В., Журба Г.І., Курило В.Л. Техніко-технологічні заходи для закладання енергоплантацій свічграсу в умовах Полісся України490.78 КБ
Думич В.В., Журба Г.І., Курило В.Л. Динаміка росту свічграсу в грунтово-кліматичних умовах Полісся України678.11 КБ
Зінченко О.В. Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гігантеусу361.04 КБ
Іваніна В.В., Сипко А.О., Сінчук Г.А., Стрілець О.П., Зацерковна Н.С. Вплив азотних добрив на біоенергетичну продуктивність цукрового сорго253.64 КБ
Корнєєва М.О., Ермантраут Е.Р., Ненька М.М. Порівняльна оцінка цукристості материнських компонентів ЧС гібридів цукрових буряків за відгуком на регульовані фактори середовища311.64 КБ
Кунцьо І.О., Гументик М.Я. Вирощування енергетичної верби як сировини для виробництва твердих видів біопалива в умовах Лісостепу України358.64 КБ
Кургак В.Г., Левковський А.М., Єфремова Г.В., Лещенко О.Ю. Біоенергетичний потенціал багаторічних трав'янистих фітоценозів України274.78 КБ
Курило В.Л., Ганженко О.М., Дубовий Ю.П., Макаренко А.С. Енергетична ефективність цукрових буряків залежно від густоти стояння рослин315.16 КБ
Курило В.Л., Журба Г.І. Динаміка росту енергетичної верби в перший рік вирощування в грунтово-кліматичних умовах Полісся України549.91 КБ
Лайко І.М., Вировець В.Г., Кириченко Г.І., Міщенко С.В., Кмець І.Л. Нове в прийомах розширення генетичного потенціалу конопель енергетичного напряму використання250.29 КБ
Мандровська С.М. Світчграс (Panicum vigratum L.) - перспективний інтродуцент для виробництва біопалива в Лісостепу України254.2 КБ
Можарівська І.А. Технологія вирощування малопоширених енергетичних культур для виробництва різних видів біопалива265.13 КБ
Невмержицька О.М., Нурмухаммедов А.К., Васільєва Н.О. Пошук мікроорганізмів для біодеградації целюлозовмісної сировини з вторинних ресурсів і відходів сільського господарства392.04 КБ
Орлов С.Д. Особливості прояву біологічних, господарських ознак рослин Panicum virgatum (світчграс) з метою створення сортів з високою енергетичною цінністю в лісостеповій зоні України254.84 КБ
Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Поліщук І.С., Колісник О.М., Паламарчук О.Д. Вплив елементів технології на розвиток кукурудзи для виробництва біоетанолу319.72 КБ
Ременюк С.О. Контролювання ваточника сирійського в посівах сільськогосподарських культур401.99 КБ
Роїк М.В., Бех Н.С., Коцар М.О. Отримання розсади Miscanthus x giganteus методом клонального мікророзмноження923.12 КБ
Рудік О.Л. Біоенергетична оцінка комплексного використання процукції льону олійного260.31 КБ
Сичук Л.В., Кицюк В.В., Черевко Т.В. Перспективи вирощування цукрових буряків для виробництва біопалива в умовах західного Лісостепу240.78 КБ
Сторожик Л.І. Вміст хлоропластів у листках рослин сорго цукрового та їх роль в процесі фотосинтезу314.53 КБ
Цвей Я.П., Бондар С.О., Дубовий С.Ю. Вплив системи удобрення зернопросапної сівозміни на урожай побічної продукції озимої пшениці Лісостепу України245.97 КБ
Шевчук Р.В., Ровна Т.В., Кірянчук К.І. Вплив азотних добрив на врожайність сильфії пронизанолистої за вирощування на тверде біопаливо244.88 КБ
Яланський О.В., Остапенко С.М., Середа В.І. Перспективи впровадження високопродуктивних гібридів цукрового сорго у біоенергетику251.36 КБ
Войтов В.А., Бондаренко М.В., Бунецкий В.А. Переработка сырья растительного происхождения в твердое топливо263.33 КБ
Вишневська О.В., Дмитренко Т.Ф., Тугуєва І.В., Дідківський С.Ю. Емпіричне визначення виходу біогазу з вегетативної маси багаторічних злакових трав341.94 КБ
Друкований М.Ф., Дишкант Л.В. Технологічна лінія по виробництву біогазу та біологічних органічних добрив для вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції563.08 КБ
Думич В.В., Курило В.Л. Аналіз конструкцій різальних пристроїв деревоподрібнювальних машин871.48 КБ
Климчук О.В. Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці305.79 КБ
Кузнєцова І.В. Використання стебла стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) сушеної у виробництві пелет241.65 КБ
Середа Л.П., Чернявський М.М. Переробка біомаси у мобільній машині з отриманням біогазу та рідких біодобрив495.38 КБ
Третяк В.М., Больбут В.С., Ганженко О.М., Мазуренко А.М. Ефективність використання пального рослинного походження для живлення двигунів внутрішнього згоряння сільськогосподарських машин312.56 КБ
Гуцаленко Л.В., Фабіанська В.Ю. Стан та основні чинники розвитку виробництва біологічного палива в Україні та світі295.84 КБ
Гуцаленко О.О., Корпанюк Т.М. Еколого-економічні аспекти виробництва біопалива в контексті енергозберігаючої політики держави342.55 КБ
Доронін А.В. Формування конкурентоспроможності альтернативних видів пального в контексті стратегії розвитку АПК України342.08 КБ
Коваль Л.В., Китайчук Т.Г. Страхування як засіб забезпечення сталого виробництва біопалива та його облік245.81 КБ
Коваль О.В., Лепетан І.М. Зростання функціональної значимості біологічних активів251.91 КБ
Коляденко С.В., Коляденко Д.Л. Проблеми та перспективи розвитку ринку біопалива в Україні та світі247.64 КБ
Курило В.Л., Гументик М.Я., Копак О.М. Сучасний стан виробництва та використання біоетанолу в Бразилії та світі284.32 КБ
Мазур В.А., Цицюра Я.Г. Перспективи виробництва високоенергетичних культур та оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини285.84 КБ
Марчук У.О., Чудак Л.А. Продукція рослинництва як стратегічний ресурс української енергетики261.27 КБ
Правдюк О.Л., Настенко М.М. Функції та принципи фінансової політики301.24 КБ
Пришляк В.М., Пришляк Н.В. Техніко-економічні та екологічні аспекти виробництва біоетанолу в Україні440.47 КБ
Скорук О.П., Токарчук Д.М. Біогаз в Україні: економічні та технологічні перспективи372.53 КБ
Ткачук О.П. Економічна та екологічна оцінка технологій вирощування козлятнику східного як біоенергетичної і кормової культури274.92 КБ
Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. Законодавче регулювання податкового стимулювання вирощування біоенергетичних культур, виробництва і використання біопалива266.7 КБ
Сінченко В.М., Гументик М.Я., Баликіна В.В. Стан та розвиток біоенергетики в умовах чинного законодавства України та ЄС408.66 КБ
Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області273.94 КБ