Випуск 28. 2020

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. Київ, 2020. Вип. 28. 201 с.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Бондар C. О., Денисенко О. В., Кісілєвська М. О. Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 11–19.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника362.43 КБ
Зміст518.33 КБ
Бондар C. О., Денисенко О. В., Кісілєвська М. О. Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні1.33 МБ
Цвей Я. П., Левченко Л. М., Тищенко М. В. Формування родючості чорнозему слабосолонцюватого за довготривалої системи удобрення і обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні1.33 МБ
Мирошниченко М. С. Вплив системи удобрення та обробітку ґрунту на забур’яненість посівів цукрових буряків в короткоротаційних сівозмінах1.31 МБ
Смолкова Н. П. Енергетична ефективність захисту посадок тополі чорної від бур’янів1.39 МБ
Бойко І. І., Третьякова С. О., Климович Н. М., Шевчук О. В. Господарсько-біологічні показники зернового сорго залежно від сортових особливостей вітчизняної та іноземної селекції1.64 МБ
Бондар В. С., Фурса А. В., Гореленко В. І. Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність1.77 МБ
Ганженко О. М. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України2.47 МБ
Зелінський Б. В., Фучило Я. Д. Особливості накопичення енергетичної біомаси верби на заплавних ґрунтах Полісся України1.54 МБ
Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ткаченко Г. В., Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти1.51 МБ
Копитко П. Г., Кротик А. С., Любич В. В., Кононенко Л. М. Вміст хлорофілу в листках смородини залежно від елементів агротехнології1.72 МБ
Присяжнюк О. І. Особливості ідентифікації етапів росту сорго зернового1.76 МБ
Риженко А. С. Формування урожайності соняшнику в північній частині Лісостепу України залежно від густоти стояння рослин1.53 МБ
Сківка Л. М., Гудзь С. О., Цвей Я. П., Присяжнюк О. І. Економічна ефективність вирощування культур агроценозу1.51 МБ
Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Любич В. В., Рогальський С. В. Посівні властивості зерна сорго цукрового залежно від тривалості його зберігання та оброблення препаратами1.61 МБ
Ткач О. В. Біологічні особливості насіння цикорію коренеплідного1.49 МБ
Третьякова С. О., Сержук О. П., Єремеєва О. А., Терещенко Ю. Ф. Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику1.5 МБ
Цвей Я. П., Левченко Л. М., Тищенко М. В. Залежність урожаю цукрових буряків і ячменю від системи удобрення та обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні1.4 МБ
Кохан А. В., Тоцький В. М., Лень О. І., Самойленко О. А. Урожайність соняшнику залежно від погодних умов та гібридного складу1.55 МБ
Саблук В. Т., Димитров С. Г. Ефект симбіозу грибів і бактерій з кореневою системою проса прутоподібного Panicum virgatum L.1.6 МБ
Балан Г. О., Ткачик С. О. Ідентифікаційна оцінка патогенної мікобіоти селекційних зразків соняшнику однорічного в умовах Причорноморського Степу України1.67 МБ
Vojnich V. J., Ferencz Á., Szarvas A., Monostori T., Kesztyűs E. Plant protection and nutrient supply studies of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)1.39 МБ