Випуск 13. 2012

У збірнику викладено в історичному аспекті результати 90-річних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та мережі його дослідно-селекційних станцій і дослідних господарств з питань селекції, насінництва, біотехнології, захисту рослин, механізації і економіки виробництва культур зернобурякових сівозмін, технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур для виробництва різних видів біопалива.
Висвітлюються питання значення створення вперше у світовій практиці вітчизняними селекціонерами високопродуктивних конкурентоспроможних однонасінних цукрових буряків, широко відомих цінних сортів озимої пшениці, жита, гороху, вики ярої, проса та інших культур і науковообгрунтованих енергозберігаючих біоадаптивних технологій їх вирощування.
Показана багаторічна тісна співпраця колективу науковців Інституту із виробничниками, намічені подальші шляхи успішної наукової і виробничої діяльності.

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів аграрних закладів.