Випуск 18. 2013

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 18.  122 с.

У збірнику викладено результати наукових досліджень з агрохімії та землеробства, захисту рослин, рослинництва, зберігання продукції рослинництва, селекції і насінництва, біотехнології, біоенергетики та біопалива, економіки с.-г. виробництва, методики проведення досліджень.

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.
 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Доронін В.А. Продуктивність і технологічні якості цукрових буряків залежно від розміру насіння / В.А. Доронін, І.І. Бойко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур іцукрових буряків : зб. наук. праць.  К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 18.  С. 25-28.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника211.31 КБ
Зміст163.51 КБ
Гізбуллін Н.Г. Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція - флагман досліджень з селекції і насінництва цукрових буряків260.19 КБ
Балан В.М., Балагура О.В., Осадчук В.Д. Додаткове запилення як фактор підвищення врожайності і якості насіння цукрових буряків542.45 КБ
Шудря П.П., Герасименко О.В., Мошенко М.М., Мороз О.В., Смірних В.М., Орлов С.Д. Стан і перспективи селекції проса267.89 КБ
Доронін В.А., Бойко І.І. Продуктивність і технологічні якості цукрових буряків залежно від розміру насіння275.12 КБ
Корнєєва М.О., Ермантраут Е.Р., Чемерис Л.М., Мацук М.Б. Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків368.52 КБ
Корнєєва М.О., Мельник Я.А., Мацук М.Б., Ненька М.М., Ненька О.В., Присяжнюк О.І., Фалатюк Л.В. Селекційно-генетичне покращення цукрових буряків за технічною якістю коренеплодів440.9 КБ
Кошицька Н.А. Дослідження технологічних властивостей насіння ріпаку залежно від режимів сушіння286.13 КБ
Роїк М.В., Чередничок О.І., Дубчак О.В. Цитоембріологічна характеристика джерел апозиготії цукрових буряків429.25 КБ
Баб'яж А.І. Морфо-біологічна характеристика пилку автофертильних ліній різного рівня інцухту301.88 КБ
Дубчак О.В., Андреєва Л.С., Вакуленко П.І., Кулік О.Г. Результати досліджень зі створення однонасінних гібридів цукрових буряків селекціонерами Уладівської та Верхняцької ДСС283.09 КБ
Калюжна Е.А., Українець В.В. Напрямки та результати роботи по селекції гороху на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції290.55 КБ
Курило В.Л., Григоренко Н.О., Марчук О.О. Урожайність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування360.81 КБ
Куцегуб Г.О. Позакореневе підживлення ріпаку ярого403.6 КБ
Чернюк А.П. Перспективи та технологія вирощування гороху294.55 КБ
Гриб І.І. Формування продуктивності хмелю в умовах Лісостепу України296.14 КБ
Каленська С.М., Гринюк І.П. Економічна оцінка вирощування сорго цукрового залежно від сортових особливостей та норм добрив в умовах правобережного Лісостепу України360.43 КБ
Storozhyk L., Sergeyeva I. Influence of density of standing of plants of sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar304.95 КБ
Борівський А.Ф. Захист посівів цукрових буряків від бур'янів в умовах зони достатнього зволоження271.75 КБ
Власенко С.В., Іванов Ю.М., Панов О.І. Вплив патогену твердої сажки tiletia tritici на рослини пшениці озимої в різних фазах розвитку269.03 КБ
Липитан Р.М. Вплив маси бур'янів на продуктивність буряків цукрових272.08 КБ
Макух Я.П., Іващенко О.О., Шам І.В., Ременюк С.О. Контролювання забур'яненості посівів сорго цукрового269.2 КБ
Івченко В.М. Обмеження чисельності амброзії полинолистої на землях несільськогосподарського призначення267.65 КБ
Іваніна В.В. Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення312.55 КБ
Цвей Я.П., Іваніна В.В., Мазур Г.М., Шикирява О.В., Фалатюк Ю.В. Вплив ланок короткоротаційних сівозмін на забезпечення елементами живлення цукрових буряків311.71 КБ
Борівський А.Ф., Шиманська Н.К., Савчук К.А., Мартинюк Л.С. Вплив короткоротаційних сівозмін, способів основного обробітку грунту та добрив на продуктивність цукрових буряків362.32 КБ
Борівський А.Ф., Шиманська Н.К., Савчук К.А. Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в залежності від добрив294.38 КБ
Бикін А.В., Гуменюк О.В. Вплив мінеральних добрив та біодеструктора на калійне живлення рослин картоплі столової268.15 КБ
Гудзь В.П., Кропивницький Р.Б., Кравчук М.М. Вплив мінімізації обробітку грунту та елементів біологізації на його агрофізичні показники та продуктивність картоплі в умовах Полісся України444.99 КБ