Випуск 26. 2018

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2018. – Вип. 26. – 177 с.  ISSN 2410-1281.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Способи підвищення виходу садивного матеріалу міскантусу гігантського / В. А. Доронін, В. В. Дрига, Ю. А. Кравченко, В. В. Доронін // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Вип. 26. – С. 11–20.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника119.38 КБ
Вихідні дані збірника321.27 КБ
Зміст502.06 КБ
Доронін В. А., Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. Способи підвищення виходу садивного матеріалу міскантусу гігантського928.97 КБ
Цвей Я. П., Мирошниченко М. С., Левченко Л. М. Забур’яненість пшениці озимої залежно від обробітку ґрунту і системи удобрення887.1 КБ
Запольська Н. М. Розвиток хвороб коренеплодів цукрових буряків під час вегетації залежно від типів основного обробітку ґрунту953.15 КБ
Саблук В. Т., Грищенко О. М., Смірних В. М. Збереження корисної ентомофауни за оптимізації використання інсектицидів892.09 КБ
Саблук В. Т., Сінченко В. М., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. Шкідники верби енергетичної та заходи контролю їхньої чисельності902.73 КБ
Шендрик К. М. Сучасний фунгіцид Пропульс 250 SЕ для захисту сої проти комплексу фітопатогенів910.85 КБ
Багатченко В. В., Таганцова М. М., Стефківська Ю. Л. Вплив густоти стояння рослин кукурудзи на насіннєву продуктивність батьківських компонентів гібридів Zea mays L.1.51 МБ
Каленська С. М., Найденко В. М. Урожайність сорго зернового залежно від ширини міжрядь та системи удобрення1.45 МБ
Квак В. М., Ганженко О. М., Гументик М. Я., Цвігун Г. В. Залежність площі листкової поверхні та маси рослин міскантусу від морфометричних показників1.72 МБ
Мажула О. С., Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. Довгострокове збереження насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на маргінальних землях України1.68 МБ
Сторожик Л. І. Формування продуктивності сорго цукрового в умовах Східного Лісостепу України1.52 МБ
Хареба О. В. Біоенергетична та економічна ефективність удосконалених елементів та нормативних технологій вирощування малопоширених культур1.4 МБ
Губа І. І., Стариченко В. М. Кластеризація колекційних зразків жита озимого за кількістю квіток та іншими господарськоцінними ознаками1.55 МБ
Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І. Модель дуже скоростиглого сорту сої1.94 МБ
Найденко В. В. Продуктивність проса прутоподібного залежно від варіантів гербіцидного захисту посівів1.33 МБ
Зінченко О. А. Посівні якості насіння цукрових буряків, отриманих апозиготично в умовах безпилкового режиму2 МБ
Різник В. М. Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування сочевиці їстівної1.47 МБ
Музика О. В. Фотосинтетичні параметри гібридів сорго цукрового залежно від ширини міжрядь, норми висіву та обробки регулятором росту в умовах Центрального Лісостепу України1.58 МБ
Сміх В. М. Особливості захисту посівів нуту від бур’янів та економічна ефективність його вирощування1.39 МБ
Роїк М. В., Кононюк Н. О. Формування біометричних показників гібридів буряків цукрових залежно від мінерального удобрення та строків збирання1.47 МБ