Випуск 10. 2008

У збірнику викладено результати наукових досліджень з питань селекції, насінництва, біотехнології, агротехніки, захисту рослин, механізації, економіки виробництва цукрових та кормових буряків.
Висвітлюються питання методів створення нових конкурентоспроможних високопродуктивних сортів і гібридів цукрових і кормових буряків, зернових культур, підвищення врожайності та якості насіння, використання новітніх біотехнологічних методів створення нових селекційних матеріалів, особливостей застосування енергозберігаючих технологій вирощування, економічне обґрунтування вартості сорту, насіння цукрових буряків, цукросировини, цукру.
Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студенів вищих аграрних закладів.