Випуск 15. 2012

У збірнику викладено результати наукових досліджень з агрохімії та землеробства, захисту рослин, рослинництва, селекції та насінництва, біотехнології, економіки с.-г. виробництва.

 

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.