Випуск 29. 2021

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. Київ, 2021. Вип. 29. 201 с.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Бондар C. О., Денисенко О. В., Кісілєвська М. О. Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 11–19.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника455.06 КБ
Зміст568.59 КБ
Vojnich V. J., Ferencz Á. Weed control of maize (Zea mays L.) in university farming1.52 МБ
Калатур К. А., Янсе Л. А. Фітонематоди як обмежуючий біотичний чинник аграрного виробництва у світі (огляд)1.02 МБ
Макух Я. П., Киричок М. І. Оцінка ефективності застосування гербіцидів на посівах сої759.05 КБ
Воєвода Л. І., Василенко О. П., Михайловин Ю. М., Філімонова Н. С. Формування видового складу бур’янів і шкідників у посівах салату та втрати його врожаю848.58 КБ
Войтовська В. І., Рассадіна І. Ю., Климович Н. М., Третьякова С. О. Накопичення важких металів у зерні ячменю ярого (Hordeum sativum) залежно від сортових особливостей і тривалості зберігання1.24 МБ
Євчук Я. В., Парубок М. І., Миколайко І. І., Марченко Т. М. Біохімічний склад свіжих, сушених і заморожених ягід різних сортів обліпихи звичайної (Hippophae rhanoides L.)1.11 МБ
Любич В. В. Якість хліба з різного борошна пшениці спельти залежно від сорту1.19 МБ
Чернега А. О., Любич В. В., Новак Л. Л., Павлюк Н. В. Формування якості заморожених ягід і варення з обліпихи (Hippophae rhanoides L.) залежно від сорту1.01 МБ
Приходько В. О., Громовий С. М., Свідельська Н. М., Башкатова О. П. Уміст основних елементів у гречаному борошні залежно від сортових особливостей1013.93 КБ
Макух Я. П., Ременюк С. О., Мошківська С. В., Різник В. М. Продуктивність цукрових буряків та пшениці озимої залежно від систем обробітку ґрунту і захисту у сівозміні891.57 КБ
Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Доронін В. В., Гончарук Г. С. Визначення якості насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.)1.29 МБ
Корнєєва М. О. Генетичний контроль урожайності гібридів цукрових буряків, отриманих на основі діалельних схрещувань922 КБ
Зінченко О. А., Зацерковна Н. С., Українець О. А., Заболотна А. В. Вплив біотехнологічних параметрів на вихід макроструктур із незапліднених насіннєвих зачатків диплоїдного буряка цукрового941.78 КБ
Байда М. П. Ефективність фотосинтезу сої залежно від впливу елементів технології вирощування1.15 МБ
Бойко І. І., Грищенко В. О., Новікова Т. П., Шевченко О. П. Вміст сухої маси і золи у листках та стеблах біоенергетичних культур840.98 КБ
Господаренко Г. М., Любич В. В., Рябовол Я. С., Коховська І. В. Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту1023.58 КБ
Ковтунюк З. І., Слободяник Г. Я., Нінова Г. В., Половинчук О. Ю. Особливості росту й розвитку та продуктивність сортів капусти савойської (Brassica sabauda Lizg.) в умовах Правобережного Лісостепу України1.25 МБ
Кононенко Л. М. Продуктивність рижію і ріпаку ярого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України1.32 МБ
Мандровська С. М. Продуктивність агрофітоценозів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) за довготривалого використання1.3 МБ
Роїк М. В., Кононюк Н. О. Формування біометричних показників гібридів буряків цукрових вітчизняної селекції920.12 КБ
Саблук В. Т., Димитров С. Г., Танчик С. П., Запольська Н. М. Підвищення продуктивності фотосинтезу рослин злакових біоенергетичних культур залежно від обводненості листків за мікоризації їх кореневої системи1.09 МБ
Черняк М. О. Формування фотосинтетичних параметрів посівів пшениці озимої за застосування позакореневого підживлення та гербіцидів1009.6 КБ
Яценко В. В., Шевчук К. М., Бойко А. І., Половинчук О. Ю. Агробіологічна оцінка колекційних зразків Allium sativum L. subsp. vulgare (Kuzn.)1.04 МБ