Ювілейний випуск 1997

Збірник наукових праць Інституту цукових буряків : зб. наук. праць. - К. : Аграрна наука, 1997. - Ювілей. випуск. - 271 с.

У збірнику, присвяченому 75-річчю Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук України, висвітлено історію розвитку наукових досліджень з питань буряківництва у системі наукової установи-ювіляра.   Для науковців, спеціалістів сільського господарства

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Роїк М.В. Флагману буряківництва - Інституту цукрових буряків - 75 років / М.В. Роїк, В.Ф. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків : зб. наук. праць. - К. : Аграрна наука, 1997. - Ювілей. випуск. - С. 3 - 9.