Випуск 17. Том І. 2013

У збірнику викладено результати наукових досліджень з агрохімії та землеробства, захисту рослин, рослинництва, зберігання продукції рослинництва, селекції і насінництва, біотехнології, біоенергетики та біопалива, економіки с.-г. виробництва, методики проведення досліджень.

 

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.