Випуск 16. 2012

У збірнику опубліковано результати досліджень з проблем технологій вирощування насіння та садивного матеріалу, конкурентоздатних в умовах Європейського ринку, а також організаційні та економічні питання галузі насінництва. Виконавцями досліджень є вчені системи НААН України, Міністерства агрополітики і продовольства та вищих навчальних аграрних закладів України.

 

Матеріали, висвітлені у збірнику, можуть бути використані науковими працівниками, викладачами аграрних навчальних закладів, аспірантами, студентами та спеціалістами сільськогосподарського виробництва.