Випуск 3. 2000

У випуску вміщено матеріали наукової конференції «Селекція, насінництво і технологія вирощування цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни».
Висвітлюються питання шляхів створення високопродуктивних сортів та гібридів і методів покращення якості насіння, особливостей застосування енергозберігаючих технологій вирощування стосовно ґрунтово-кліматичних умов, обґрунтування моделі функціонування бурякової галузі за ринкових умов.
Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.